Müzik

Müzik en basit tanımıyla duygu ve düşünceleri seslerle anlatmaktır yani bir anlatım ve ifade biçimidir. Çocuklar doğdukları günden başlayarak sesleri algılarlar. Anne ve babasının ayak seslerini tanır. Ağlamalarla ve ses tonunu yükseltip alçaltarak mutluluğunu ve mutsuzluğunu ifade eder. 3, 4, 5 Yaşlarında çocukların, spontane hareketlerle tepki vermekten çok müziği, oturarak dinleme eğiliminde oldukları görülmektedir. Bu özellik, okulöncesi çocuğuna dinleme alışkanlığını da kazandırır. Okul öncesi dönem çocuğu için müzik ve dans, kendini ifade etme aracı olmanın ötesinde, onun sosyal gelişimi için de önemli bir etkinliktir. Çünkü çocuk, müzik eşliğinde arkadaşlarıyla daha kolay bir iletişim kurabilmektedir. 
 
Çocuk Gelişiminde Müzik Eğitiminin Amacı
* Çocuklarımıza ritm duygusunu kazandırmak,
* Sesler yoluyla algılama yeteneklerini geliştirmek
* Aldıkları sesleri çözümleme yeteneklerini geliştirmek,
* Müziği hareket, ses ve mimik ile anlatmalarını sağlamak,
* Dikkatlerini toplamayı arttırmak,
* Toplulukla müzik yaparak sosyalleşmelerini sağlamak,
* Yerel, Ulusal ve evrensel farklı müzik kültürlerini anlamasını sağlamak,
* Enstrüman eğitimi ile özel müzik yeteneklerinin keşfetmektir.

Müzik