Eğitim Programı

Eğitim programımız, yeniliklere açık, çocuklarda yaratıcı düşünceyi, problem çözme becerilerini, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneklerini, karar verme becerilerini vb. geliştiren hedefleri ve kazanılması beklenen hedef davranışları içermektedir.  Belirlenen hedef ve hedef davranışlara, ancak çocukları aktif kılan yani onlara "öğrenmeyi öğreten" bir eğitim programı ile başarılı bir şekilde ulaşılabilir.

HEDEFLERİMİZ

  • Çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen, onların onur ve katkılarına saygı gösteren, güvenli ve sağlıklı ortamları yaratmak ve sürdürmek
  • Her çocuğun, erken çocukluk eğitimi programları kapsamında oynama ve öğrenme hakkını bütünüyle desteklemek
  • Çocuklara karşı saygısız, onur kırıcı, tehlikeli, sömürücü, sindirici, duygusal olarak yaralayıcı ya da fiziksel olarak zarar verici uygulamaların içinde yer aldırmamak. Bu ilke diğer bütün ilkelerden daha önceliklidir.
  • Özel ayrıcalıklar vermek ya da onları program ve etkinliklerden ırk, etnik köken, din, cinsiyet, dil, yetenek ya da ebeveynlerinin statü, davranış ya da inançları nedeniyle çıkartmak yoluyla ayrımcılık yapan uygulamaların 
  • Her çocuğun programdan yararlanma potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için öğrenme yöntemlerinde, öğrenme ortamında ve programlarda gerekli değişiklikler yapılmalı, ailesiyle görüşülmeli, uzmanlardan öneriler alınmalıdır.
  • Çocuk hala programdan yararlanamıyorsa ya da diğer çocukların programdan yararlanma yeteneğini riske sokuyorsa gereksinimlerini belirlemek için ailesi ve uzmanlarla iletişim kurulmalı, bu gereksinimleri en uygun şekilde karşılamak için gerekli ortam ve hizmetler belirlenmelidir.