İngilizce

      Erken yaşta yabancı dil öğretiminin hedefi, öğrenilen dili çocuğa ana dili gibi kullandıracak beceriler kazandırmak değil, kendi dili ve kültürünün dışında dillerin ve kültürlerin var olduğunu fark etmesini sağlamaktır.
 
      Benmerkezci konuşma evresinde bunun ayrımına varan  çocuk, hem yeni öğrenme stratejileri, hem de farklı iletişim stratejileri geliştirebilecektir. Çocukların özgüvenlerinin, muhakeme edebilme yeteneklerinin, iletişim becerilerinin gelişebilmesi için anladıkları dilde, anadillerinde eğitim almaları bir avantajdır. Bununla birlikte, dil becerilerindeki hızlı gelişimi dikkate almak, yeni bir dili öğrenmeleri için gerekli uyaranları sağlamak, onların hem dil hem de zihinsel gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Onların yeni bir dil öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve desteklemek için; programımızda İngilizce öğrenimine de önem veriyoruz.


İngilizce