Bale

Dans, insan bedenin zaman ve boşlukta yaptığı kalıp hareketlerdir. İnsanların yarattığı ilk sanat koludur. Her çağda, her ülkede, insanlar duygularını, coşkunluklarını, düşüncelerini dansla anlatmaya çalışmışlardır. Toplumlar ilkellikten uygarlığa doğru ilerledikçe, dans anlayışları da birçok yönlerden değişti. Dans artık duyguların, düşüncelerin belirtilmesi için kullanılan bir araç olmaktan çıkmış, başlı başına bir sanat haline gelmiştir. Bale bir dans sanatıdır ve bütün diğer dans türlerinden ayıran özel bir tekniği vardır.

Çocuk gelişiminde balenin önemi
Disiplin ve özgüven sahibi olacak.İleriki yaşlarda belirginleşerek düzeltilmesi mümkün duruş hatalarının düzeltilmesine yardımcı olacak.Fiziksel bozuklukların (Kamburluk, içe basma vs.) giderilmesine yardımcı olacaktır ve sağlıklı bir fiziksel gelişim gösterecek.Dans ederken, zarafet, ritim, vücut koordinasyonu ve yaratıcılığı geliştirecek.Sosyal anlamda; yeni arkadaşlar edinecek, toplum içerisinde kendine olan güveni artacak, kalabalıkta uyum içerisinde hareket etmeyi öğrenecektir.Zekâ seviyesi yükselecektir.

Amacı
Öğrencinin doğru bir bale eğitimi almasını sağlamak.
Fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak.
Öğrencinin sanatsal yeteneğine yön vermek.
İyi bir sanatsever olmasını sağlamak.

Bale