Veli Bilgilendirme

ANAOKULUNDA BİR GÜN İÇERİSİNDE NELER YAPARIZ..?

GÜNE BAŞLAMA ZAMANI
Çocukların birbirlerine ve gün içinde yapılacak diğer etkinliklere uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu süreçte çocukların birbirleriyle ve öğretmenleriyle yüz yüze etkileşimi sağlanır..

ÖĞRENME MERKEZLERİNDE OYUN ZAMANI
Çocuklar tercih ettikleri merkezlere yönelir ve serbest oynarlar. Bu merkezler:
*Blok merkezi
*Kitap merkezi
*Müzik merkezi
*Sanat Merkezi
*Fen Merkezi
*Dramatik oyun Merkezi’ dir.

ETKİNLİK ZAMANI

1-Matematik Etkinliği: Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır. 

2-Drama Etkinliği:
 Okul öncesinde drama; çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir. 

3-Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği:
 İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. 

4-Sanat Etkinliği:
 Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. 

5-Türkçe Etkinliği:
 Türkçe etkinliği çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. 

6-Oyun Etkinliği:
Oyun, çocukların eylem düzeyinde katılım gösterdikleri, düşünce ve duygularını ifade ettikleri, meraklarını giderecek araştırma ve gözlem yapma olanağı buldukları, yeni keşiflerde bulundukları, nesnelerle ve kişilerle etkileşim içinde bulundukları haz verici bir etkinliktir. 

7-Müzik Etkinliği: 
Müzik etkinlikleri, çocukların hem bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. 

8-Fen Etkinliği:
 Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. 

9-Hareket Etkinliği: 
Hareket etkinliğinin amacı, çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. 

10-Alan Gezisi: 
Alan gezileri çocukların araştırma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır. 

GÜN İÇERİSİNDE  OKULUMUZDA YAPTIĞIMIZ ETKİNLİKLERLE
1.Güven verebilecek, ama çocuğun bireyselliğini ve bağımsızlığını engellemeyecek kadar ilgi ve koruma
2.Güvenliği sağlayacak, ama isyana yol açmayacak kadar sınırlama
3.Başarılı olmanın gururunu tattıracak, ama hayatı zorlaştırmayacak kadar görev
4.Sorumluluk duygusu kazandıracak, ama sağlıklı bir bağımsızlık duygusunu yok etmeyecek kadar disiplin
5.Hayatı eğlenceli hale getirecek, ama zevki bir amaç haline dönüştürmeyecek kadar eğlence ve oyun
6.Hayatı beklentilere uygun hale getirecek, ama katı bir hale sokmayacak kadar tutarlılık
7.Üretken olmanın mutluluğunu öğretecek, ama çocuğu benmerkezci yapmayacak kadar gurur
8.Her günü sevecen ve sıcak bir hale getirecek, çabaları bir yaşam boyu cesaretlendirecek kadar sevgi 

ilkelerini temel alarak, çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda, zihinsel, sosyal-duygusal ve fiziksel açıdan sağlıklı gelişmelerini sağlayarak, var olan beceri ve özel yeteneklerini en üst düzeyde ortaya çıkartmayı hedeflemekteyiz.

Oryantasyon

Anaokulumuza yeni kaydolan öğrencilerimiz, ilk gün anne ile birlikte okulda 1 saat geçirmekte, sonrasında yarımşar saat arttırarak, 5 gün içinde aileden bir kişinin de okulda refakati ile oryantasyon tamamlanmaktadır. 5 Gün oryantasyon tamamlanmaz ise süre öğrencinin ihtiyacına göre uzatılabilmektedir.

İlk gün getirilmesi gereken okul yedekleri
Bağcıksız okul ayakkabısı, yedek kıyafet, iki takım iç giyim, kızlar için çanta içerisinde toka,, tarak, uyuyacak çocuklar için çarşaf, yastık kılıfı, pijama, gerekli ise yorgan veya battaniyedir. Tüm kişisel eşyalara isim yazılması gerekmektedir.

Son söz
Seçtiğiniz kurumun öncelikleri ile sizin öncelikleriniz ne kadar birbirinize yakınsa, o kadar doğru bir yerdesiniz. İşte o zaman keyifli bir süreç için ilk adımı atmaya hazırsınız demektir. Yine de unutulmamalıdır ki, çocuğunuzun yeni bir ortama alışma sürecinde sizi ve çocuğunuzu yaklaşık bir ay sürecek zorlu bir dönem beklemektedir. Çocuğun alışılmışın dışında tepkiler verebileceği bu süreçte beslenme ve uyku düzeninde geçici bozulmalar olabileceği bilinmelidir. Bu süreçte önemli olan ailenin kararlılığıdır. Sizler henüz hazır değilseniz, hazır olana kadar beklemeniz, çocuğunuzun 16 yıllık eğitim hayatının keyifli bir serüvene dönüşebilmesi için bize göre gereklidir.