Akıl Oyunları

Öğrencilerin okul kurallarına hızlı adaptasyonunu sağlayarak onlara disiplinli bir kişilik kazandırır. Uygulamalarda kullanılan materyallerin renk-boyut-şekil özellikleri sayesinde müfredat konularını öğretiminin daha hızlı bir şekilde uygulamasına yardımcı olur. Okulu zorunlu değil eğlenerek eğitim veren bir kurum haline getirir.


Özel olarak hazırlanan parçalarla;

  • Öğrencilerin kendini-çevresini ve olayları tanımaları,
  • Uygulamadaki güçlüklerle problemi fark edip planlama yapmaları,
  • Her uygulamada farklı bir beceriyle karşılaşarak kendini geliştirmeleri,
  • Geometri ve matematik konularını oynayarak öğrenmeleri,
  • Her öğrencinin oyunlardaki aktif rollerinden dolayı aktif kişilik kazanmaları,
  • Yapılan etkinliklerden dolayı her öğrencinin proje odaklı düşünmeleri,
  • Grup bilinci ve ekip ruhunun oluşması,
  • Her öğrencinin kendini tanıması ve becerilerini keşfetmesi sağlanır.

Akıl Oyunları