Değerler Eğitimi

Okullarda değerler eğitiminin amaçlarından biri öğrencilerde sağlıklı , tutarlı ve dengeli bir kişilik oluşturmaktır.

Diğer bir amacı ise her öğrenciyi , hem ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlama , hem de “iyi insan”, “iyi vatandaş” olmalarını sağlamak için gerekli bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırıp, onları kendi ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmektir.

Değerler Eğitimi